สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document แสดงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.05 KB
Adobe Acrobat Document แสดงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.39 KB