รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ   ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
เบอร์โทรศัพท์ 0-5445-9245 เบอร์แฟกส์ 0-5445-9343


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :