โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
คณะผู้บริหาร

นางลักษณา จันธิมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเอมพิกา ใจกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา