กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิรัลพัชร
ครู คศ.1

นางสมพิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Marjun Plenos Tin -ao

นางสาว หน่อแก้ว