โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิรัลพัชร
ครู คศ.1

นางสมพิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Marjun Plenos Tin -ao

นางสาว หน่อแก้ว