กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอุบลพรรณ บัวติ๊บ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรวิภา ไชป้อ
ครู คศ.1