กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

จักรพันธุ์ เชื้อเมืองพาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3