โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรม คุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรมสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,15:02   อ่าน 283 ครั้ง