โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
65 ม.4 ถ.พะเยา - เชียงคำ  ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ภาพกิจกรรม
โล่รางวัลชนะเลิศผู้บริหารสถานศึกษา และโล่รางวัลชนะเลิศครูผู้สอน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ขอแสดงความยินดีกับ ๑.นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒.นางประจิน เครืออินทร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ๓.นางรัชนี ธงสัตย์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศครูผู้สอน การศึกษาปฐมวัยดีเด่น ๔. นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ดีเด่น ๕. นายวิทวัส บัวบาน ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศครูอัตราจ้างทั่วไปดีเด่น จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,14:31   อ่าน 87 ครั้ง